A collaborative project between singer Ruth Wilhelmine Meyer and organist Nils Henrik Asheim.

Find the music on your favourite platform, Spotify, Tidal, Apple, Deezer

... de to tar oss med på ekskursjoner som får oss til å sitte ytterst på stolkanten for ikke å gå glipp av en eneste detalj. Her føres det nemlig samtaler på et høyt musikalsk og empatisk nivå ... Vox Humana er et visittkort og en tilstandsrapport som både er unik, vakker, overraskende, utfordrende og totalt personlig.  Tor Hammerø, Nettavisen

…. the Norwegian duo of vocalist Ruth Wilhelmine Meyer and organist Nils Henrik Asheim celebrates the human voice in all forms and manifestations….. Eyal Hareuveni on saltpeanuts.eu

… VOX HUMANA (”den menneskelige stemme”) er det betagende resultat af duosamarbejdet mellem Meyer og Asheim. Samspillet står som en ubesværet, dyb selvfølgelighed. Folketonerne tolkes frit, vekselvis mellem forud skabte og spontane improvisationer, som en mystisk helhed…..
… Vox Humana-duoen fremstår som en original og totalt samstemt enhed i ny nordisk improvisationsmusik. ….. Bjarne Søltoft

... usedvanlig vakkert, stemningsfullt og spennende møte mellom to musikere som begge beveger seg veldig fritt på tvers av forskjellige sjangre…. (Eystein Sandvik i NRK Spillerom 31. Oktober 2018)

Press photos

 
Show more

Til denne innspillingen har vi valgt Hildebrandt-orgelet i Pasłęk , i nærheten av Gdansk, Polen. Andreas Hildebrandt fra Gdansk bygde orgelet i Bartolomeus-kirken i 1717-1719. Dette er det største bevarte barokkinstrumentet i det nordlige Polen, med 36 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

Show more

Denne første sangen på platen har fått navn etter et av registrene i orgelet, Vox Humana ("den menneskelige stemme").  Den er basert på en sakral sang fra Armensk tradisjon.

This first song is named after one of the stops of the organ, Vox Humana ("the human voice"). The musical base is a sacred song from Armenian tradition.

Barokkdikteren Hans Adolf Brorson skrev teksten til denne salmen.

This Hymn was written by Baroque poet Hans Adolf Brorson.

Show more

Denne sangen bygger på en norsk folketone formidlet av Agnes Buen Garnås, som Ruth Wilhelmine har samarbeidet tett med over mange år.

This tune ("Two Doves") is based on a Norwegian tradition learned from the famous folk singer Agnes Buen Garnås, with whom Ruth Wilhelmine had a close cooperation for several years. 

Et requiem-fragment fra Korsika sunget på en variant av arkaisk latin formet av korsikansk dialekt.

A requiem fragment from Corsica sung in an old versioned Latin formed by a Corsican dialect.

Denne salmemelodien stammer fra den tyske salmekomponist og teolog Bartholomäus Gesius, 1500-tallet, her i ordløs framføring. Her søker stemmen en mer og mer tilsløret klang som blir til gjennom en vibrato som genererer "multiphonics".

This melody was written by the German hymn composer and theologian Bartholomäus Gesius in the 16th century. Here, the vocal part is searching for an increasingly blurry character created through a vibrato which generates multiphonics.

Dette stykket - "Orgelets stemme" - ble skapt gjennom en spontan improvisasjon under innspillingen. Den framhever trompetstemmene i orgelet,  både i manual og pedal.

This piece - "The Voice of the Organ" - was made by the two musicians during the recording in Paslek. It features the trumpet stops of the organ, both in the pedal and in the manual.

Tekst av Elias Blix, 1891. Melodi fra Telemark. 

Text by the Norwegian hymn writer Elias Blix, 1891, with a melody from Telemark 

Show more

Denne salmen ble skrevet av Thomas Kingo i 1860-årene. Melodien er fra Færøyene, hvor Kingos salmer hadde rike lokale melodivarianter.

Hymn written by the famous Danish hymn writer Thomas Kingo in the 1860's. The melody is in tradition from the Faroe Islands, where the psalms of Kingo have rich local melody variations.

Show more

Folketone fra Borge i Lofoten, funnet i gamle arkiver av komponist og organist Brita Falck Leutert.

The melody is a folk tune from Borge in Lofoten which the composer and organ player Brita Falck Leutert found in old archives.

Dette stykket ble skapt under innspillingen i Pasłek. Den musikalsk grunnidéen er klangen av den stemmeteknikken som man kan høre i første del av stykket, en strupesangteknikk inspirert av vokaltradisjoner fra Tuva (sør-Sibir).

This piece was made by the two musicians during the recording in Paslek. The vocal technique used in the first part of this piece is a throat-based technique inspired from vocal tradition in Tuva (Southern Siberia).

En av de mest kjente salmene i den tyske tradisjonen, med en mangfoldig historie. Den versjonen som er i bruk i den Norske Kirke er "Velt alle dine veie", tekst av Paul Gerhardt.

A hymn with a long history, known in the church of Norway as Paul Gerhardt's "Befehl du deine Wege".

Show more